Titler

Fort mester

Grundlægger af Fort Nowhere og den sande magt bag byens succes. Uanfægtet i sit lederskab grundet hans hemmeligheder om kilden til rent vand i oasen. Bliver stort set aldrig set i byen men agerer igennem sine rådgivere.

Rådgiver

Fortmesterens Rådgivere fungerer som hans sanser i byen. De agerer stemme, hænder, øjne og ører i Fort Nowhere. Enhver der ønsker at vinde Fort Mesterens gunst må gøre det gennem rådgiverne og deres særheder. Rådgiverne afgør hvem der bliver Primus og er afgørende for udvælgelsen af de andre titler.

Primus

Den største og mest prestigefyldte titel man kan få, i Fort Nowhere . Primus udvælges af Rådgiverne og gives æren af at være hovedansvarlig for årets store togt. Ligeledes er Primus altafgørende i udvælgelsen af Foodmeister, Lootmeister og Routemeister i fællesskab med rådgiverne. Primus har sidste ord i alle tiltag under togtet.

Foodmeister

Ansvarlig for proviant, ammunition og andre levevilkår under sommerens togt. Foodmeisteren gør man klogt i at holde sig gode venner med før og under togtet.

Lootmeister

Hovedansvarlig for fordeling af bytte fra sommerens togt. En klog Lootmeister sørger for gode andele til de rigtige mennesker. Især Fort Mesteren.

Routemeister

Har ansvaret for at vælge den bedste rute til togtets mål. Routemeister rådgives af erfarne stifindere men har (næst) sidste ord i alle beslutninger om rute, lejrplads lokationer og sidemål på togtet.