Ordensregler & Disclaimer

Ordensregler

Det forventes, at man som deltager til scenariet offgame behandler andre spiller med værdighed og respekt, at man ikke bevist udøver skade på andre spiller, lokationen eller materiel til spillet og at man bestræber sig på at holder sig ingame når man er på pladsen for ikke at forstyrre indlevelsen hos andre spillere.

Arrangørerne forbeholder sig retten til at bortvise spillere de mener ikke efterkommer disse krav.

Disclaimer

Ved deltages til scenariet skal du være indforstået med, at du selv er ansvarlig for skader du kan komme til at forvolde på dig selv, andre eller materiel til spillet. Og at Senariet ikke kan holdes til ansvar. Samtidig gør vi også opmærksom på at du som spiller selv er ansvarlig for at holde dig inden for dansk lovgivning.